Tüm İşler Tek Metodta.. (Single Method For All Jobs)

Bazı durumlarda yapılması gereken işlerin hepsini tek metod içinde yapmamız gerekebilir. Tabii bu biraz üzeri kapalı bir giriş oldu. 🙂 Nedir bu işler? Neden bir metod içinde hepsini yapalım ki? diye sorular sorabilirsiniz. Bende bu sorular üzerinden basit bir senaryo ile olayı anlatmaya çalışacağım. Fakat kısacası şunu belirteyim. Böyle olması gereken bir durum oldu ve bende bunun üzerinde olaya yaklaşarak bu konuda biraz uğraştım. Öncelikle “Tüm İşler” dediğimiz nedir? Benim burada tüm işlerden kastım: bir metodun içinde olay tanımlama ve o olaya kod yazmak ve yazılan kodu bağlamak.. Şimdi diyebilirsiniz ne var ki bunda zaten bunu yapıyoruz.. Doğru ama yaptığımız şeyler olaylar, metotlar herzaman tek metod içinde olmuyor.. Buna şöyle bir örnek verelim.

image

Resimde gördüğünüz form’da sağ tarafta bulunan GroupBox’ı bir Usercontrol olarak düşünün yada normal form üzerinde bir kontrol olarak da düşünebilirsiniz. Buradaki problem şu; “Olay Bağla !” butonunu kullanarak “Mesaj Ver !” butonuna bir olay set etmek ve bu olayda çalışacak koduda bu olayı tanımlarken geliştirmek istiyorum.. Bunu çözmenin iki yolu var. Genelde ilk yolu tercih ederiz..

C#
private void btnOlayBagla_Click(object sender, EventArgs e)
{
    this.btnMesajVer.Click += new EventHandler(btnMesajVer_Click);
}

void btnMesajVer_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("?lk y?ntem ile olu?turuldu..");
}

 

Fakat burada dikkat’i çekmek istediğim ve problemin oluşmasına sebep olan, ilk tercihi gerçekleyemememize sebep olan şöyle bir durum oluşursa ne yapacağız !?

1) İstenilen şu; “btnOlayBagla” butonuna tıklandığında “btnMesajVer” butonuna “Click” olayı tanımlamak ve bu olay da çalışacak kodu da burada(“btnMesajVer_Click” olayında değil) tanımlamak istiyorsam. Bunu nasıl yaparım. Yani tüm işleri tek bir metod içinde(örneğimizde; “btnOlayBagla_Click” içinde) yapmak istiyorum.

Aslında şöyle bir durumla da karşı karşıya kalmış olabilirdik..

2) Yularıdaki kodlarda da görüldüğü gibi “btnMesajVer” butonuna erişebiliyorum ve Click olayını yakalayabiliyorum. Peki ya bu buton(“btnMesajVer”) yukarıdaki paragraflarda da belirttiğim gibi bir UserControl içinde olsaydı. Hemen dediğinizi duyar gibiyim. “Modifiers” özelliğini “Public” yapardım, sonrada erişir olayımı yine yazardım diyorsunuz.. Peki ya “Modifiers” özelliğini “Public” yapmanıza izin yoksa, ya da şöyle söyleyeyim. Yapmamanız gereken sebepler varsa ve yapamıyorsanız. Daha da zorlaştıralım. Bunu gene (1) no’lu durumla aynı şekilde çözmemiz isteniyorsa yani “Tek metod içinde Tüm işlemleri Bağla”..

İşte bunu nasıl yapabiliriz ona bakalım. Öncelikle (1) no’lu senaryomuzu çözelim. (Basitten karmaşığa..)

C#
private void btnOlayBagla_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // ?ncelikle EventHandler nesnemi olu?turuyorum.
    // Bu nesne "btnMesajVer" butonunun yapaca?? kodu i?erecektir.
    EventHandler handler = delegate
        {
            MessageBox.Show("btnMesajVer t?kland?..");
        };

    // Olu?tudu?um Delegate 'i(Olay ve olay?n ?al??t?raca?? kodu)
    // ilgili nesneye ba?l?yorum.
    this.btnMesajVer.Click += handler;
}

Evet yukarıda da gördüğünüz gibi gayet basit ve net bir şekilde tek metot içinde olayımızı oluşturduk. İlgili nesnenin istediğimiz olayına bağladık. Gelelim (2) no’lu durumda ne yapabileceğimize. Yukarıdaki kodda gördüğünüz gibi nesnemize çok rahat güzel bir biçimde erişiyoruz. Peki ya UserControl içinde olsaydı ve “Modifers” özelliğini de “Public” veremiyorsak, işte o durumda da kodumuz şu hale geliyor. (Kodu yazarken UserControl kullanmadım. Yaptığımdan farkı yok. Zaten farkedeceksinizdir ilgili kontrolü direkt kullanmıyorum.)

C#
private void btnOlayBagla_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // ?ncelikle EventHandler nesnemi olu?turuyorum.
    // Bu nesne "btnMesajVer" butonunun yapaca?? kodu i?erecektir.
    EventHandler handler = delegate
        {
            MessageBox.Show("btnMesajVer t?kland?..");
        };

    // Kontrol?m? ad? ile ar?yorum.(Burada form i?inde arad?m, siz UserControl
    // i?inde de arayabilirsiniz..)
    Control[] ctrl = this.Controls.Find("btnMesajVer", true);

    if (ctrl.Length > 0)
    {
        Button btn = ctrl.First() as Button;

        if (btn != null)
        {
            // Olu?tudu?um Delegate 'i(Olay ve olay?n ?al??t?raca?? kodu)
            // ilgili nesneye ba?l?yorum.
            btn.Click += handler;
        }
    }
}

İşte bu işlemi de bu şekilde halledebiliriz. Çıtayı son bir kez daha yükseltiyoruz. İki durum içinde (1)(2) şöyle bir gereksinim olsa bunu nasıl yaparız !? Yukarıda hepsi çok güzel, kontrolümüzü yakaladık. Kontrolümüze olayımızı oluşturduk ve bağladık. Olayımızın içindeki kodu geliştirdik. Hepsi çalışıyor fakat bizden, olayı bağladığımız kontrolün(“btnMesajVer”) bu bağladığımız olayı ilk olarak buradan(olayı bağladığımız yerden) çalıştırmamız istense, bunu nasıl yaparız? Yani “btnOlayBagla” butonuna tıklandığında hem “btnMesajVer” butonuna olay bağlayacağız hem de bu olayı 1 veya kaç kere istenirse buradan tetikleyeceğiz(fırlatacağız). Bunun içinde sadece 1 satırlık bir ekleme ile işimizi görebiliriz..

C#
private void btnOlayBagla_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // ?ncelikle EventHandler nesnemi olu?turuyorum.
    // Bu nesne "btnMesajVer" butonunun yapaca?? kodu i?erecektir.
    EventHandler handler = delegate
        {
            MessageBox.Show("btnMesajVer t?kland?..");
        };

    // Kontrol?m? ad? ile ar?yorum.(Burada form i?inde arad?m, siz UserControl
    // i?inde de arayabilirsiniz..)
    Control[] ctrl = this.Controls.Find("btnMesajVer", true);

    if (ctrl.Length > 0)
    {
        Button btn = ctrl.First() as Button;

        if (btn != null)
        {
            // Tabii burada olay?n tekrar tekrar ba?lanmamas?
            // i?in kontrol yapmay? unutmay?n !!
            if (btn.GetType().GetEvent("Click") != null)
                btn.GetType().GetEvent("Click").RemoveEventHandler(btn, handler);

            // Olu?tudu?um Delegate 'i(Olay ve olay?n ?al??t?raca?? kodu)
            // ilgili nesneye ba?l?yorum.
            btn.Click += handler;

            // Olay? ilk defa tetikliyorum(f?rlat?yorum)..
            handler.Invoke(btn, null);
        }
    }
}

İşte böylece tüm durumlarımızı çözdük. İşinize yaraması ve kullanmanız umuduyla..

Serialize & Deserialize

Fazla açıklamaya gerek yok. Aşağıdaki metotları kullanarak nesnelerinizin Serialize ve Deserialize işlemlerini kolayca yapabilirsiniz..

C#
private string SerializeObject(Type type, object o)
{

    string result = string.Empty;

    System.IO.StringWriter writer = new System.IO.StringWriter();

    System.Xml.Serialization.XmlSerializer serializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(type);
    serializer.Serialize(writer, o);

    result = writer.ToString();

    return result;

}

private object DeserializeObject(Type t, string s)
{

    object result = null;

    if (!string.IsNullOrEmpty(s)) {
        System.IO.TextReader tr = new System.IO.StringReader(s);
        System.Xml.XmlReader reader = System.Xml.XmlReader.Create(tr);
        System.Xml.Serialization.XmlSerializer serializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(t);

        if (serializer.CanDeserialize(reader)) {
            result = serializer.Deserialize(reader);
        }
    }

    return result;

}

Şöyle biraz daha bu yapıyı geliştirerek kendime bir Class oluşturayım derseniz.. Bir de bunu generic tip ile süslersem ne olur acaba !? dediğinizde ise şu oluyor; 🙂

C#
using Microsoft.VisualBasic;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
public class c_Serializer<t>
{

    /// <summary>
    /// Parametre olarak ge?ilen nesneye XML serile?tirme uygular..
    /// </summary>
    /// <param name="obj">Serile?tirmek istenilen nesne.
    /// <returns>XML ifade.</returns>
    /// <remarks></remarks>
    public string Serialize(T obj) {

        string result = string.Empty;

        System.IO.StringWriter writer = new System.IO.StringWriter();

        System.Xml.Serialization.XmlSerializer serializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(typeof(T));
        serializer.Serialize(writer, obj);

        result = writer.ToString();

        return result;

    }

    /// <summary>
    /// Parametre olarak ge?ilen nesneye XML serile?tirme uygular..
    /// </summary>
    /// <param name="type">Serile?tirme uygulanacak tip.
    /// <param name="o">Serile?tirmek istenilen nesne.
    /// <returns>XML ifade.</returns>
    /// <remarks></remarks>
    private string Serialize(Type type, object o) {

        string result = string.Empty;

        System.IO.StringWriter writer = new System.IO.StringWriter();

        System.Xml.Serialization.XmlSerializer serializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(type);
        serializer.Serialize(writer, o);

        result = writer.ToString();

        return result;

    }

    /// <summary>
    /// Parametre olarak ge?ilen XML ifadeyi, e?er de-serile?tirme yap?labiliyorsa nesneye ?evirir. Aksi halde "Nothing" d?ner.
    /// </summary>
    /// <param name="s">XML ifade.
    /// <returns>Nesne.</returns>
    /// <remarks></remarks>
    public T Deserialize(string s) {

        T result = null;

        if (!string.IsNullOrEmpty(s)) {
            System.IO.TextReader tr = new System.IO.StringReader(s);
            System.Xml.XmlReader reader = System.Xml.XmlReader.Create(tr);
            System.Xml.Serialization.XmlSerializer serializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(typeof(T));

            try {
                if (serializer.CanDeserialize(reader)) {
                    result = (T)serializer.Deserialize(reader);
                }

            }
            catch (Exception ex) {
            }

        }

        return result;

    }

    /// <summary>
    /// Parametre olarak ge?ilen XML ifadeyi, e?er de-serile?tirme yap?labiliyorsa nesneye ?evirir. Aksi halde "Nothing" d?ner.
    /// </summary>
    /// <param name="t">De-serile?tirmede kullan?lacak tip.
    /// <param name="s">XML ifade.
    /// <returns>Nesne.</returns>
    /// <remarks></remarks>
    private object Deserialize(Type t, string s) {

        object result = null;

        if (!string.IsNullOrEmpty(s)) {
            System.IO.TextReader tr = new System.IO.StringReader(s);
            System.Xml.XmlReader reader = System.Xml.XmlReader.Create(tr);
            System.Xml.Serialization.XmlSerializer serializer = new System.Xml.Serialization.XmlSerializer(t);

            if (serializer.CanDeserialize(reader)) {
                result = serializer.Deserialize(reader);
            }
        }

        return result;

    }

}

VB – Yanıp Sönen Etiket (Flashing Label) Kontrolü Oluşturma

Bu yazımızda yanıp sönen ve kullanıcının ilgilini çeken bir etiket(Label) kontrolü geliştireceğiz. Projelerimde çoğu zaman böyle bir ifadeye, kullanıcının mutlaka okuması gereken, dikkat etmesi gereken yazılara ihtiyaç duyarım. Çoğu uygulamada da bu şekilde ifadeler mevcuttur. Yaygın olarak bu ifadeler uygulama içinde “Kalın(Bold)” ve “Altı Çizili(Underline)” olarak ayarlanırlar. Ya da kırmızı olarak renklendirilirler. Fakat yaptığım projelerde karşılaştığım kadarı ile bu belirginleştirme, kullanıcıların farketmesini sağlamıyor. Ya da kullanıcıların alışkanlıklarından ötürü dikkatlerinin oraya çekilmesini sağlamıyor. Bu konuda düşünürken, bu konuda parlak bir fikir aklıma geldi. 🙂 Evettt gerçekten parlak, hatta yanıp sönen :)) Sonunda yanıp sönen bir etiket(Label) kontrolü geliştirmeye karar verdim. Sonunda nasıl birşey mi çıktı. Buyrun aşağıdadır.

kmb-udemy-reklam

HighlightLabel.vb
Public Class HighlightLabel
Inherits Label

#Region “Initialize”

Private components As System.ComponentModel.IContainer
Friend WithEvents tmrRepater As System.Windows.Forms.Timer

Public Sub New()
Me.InitializeComponent()
End Sub

Private Sub InitializeComponent()
Me.components = New System.ComponentModel.Container()
Me.tmrRepater = New System.Windows.Forms.Timer(Me.components)
Me.SuspendLayout()
‘tmrRepater        
Me.tmrRepater.Interval = 5
‘        ‘HighlightLabel      
Me.ResumeLayout(False)

End Sub

#End Region

#Region “Events”

Public Event HighlightSpeedChanged(ByVal value As Integer)

#End Region

#Region “Properties”

Private _HighlightSpeed As Integer = 5
”’ I??kland?rman?n h?z?n? belirler.    
”’ (Minimum : 1 Maksimum : 50)  
”’   
Public Property HighlightSpeed() As Integer
Get
Return _HighlightSpeed
End Get
Set(ByVal value As Integer)

If (value < 1) Then value = 1
If (value > 50) Then value = 50

_HighlightSpeed = value

RaiseEvent HighlightSpeedChanged(value)

End Set
End Property

Private _IsHighlightEnabled As Boolean = True
Public Property IsHighlightEnabled() As Boolean
Get
Return _IsHighlightEnabled
End Get
Set(ByVal value As Boolean)
_IsHighlightEnabled = value

If (Not _IsHighlightEnabled) Then
Me.StopLabelHighlight()
End If

End Set
End Property

#End Region

#Region “Local Variables”

Dim red As Integer = 0
Dim green As Integer = 0
Dim blue As Integer = 0
Dim feeder As Integer = Me.HighlightSpeed

#End Region

#Region “Public Methods”

”’
”’ E?er IsHighlightEnabled = True ise ???kland?rmay? ba?lat?r.  
”’     
Public Sub StartLabelHighlight()

If (Me.IsHighlightEnabled) Then
Me.tmrRepater.Enabled = True
Me.tmrRepater.Start()
End If

End Sub

”’ I??kland?rmay? durdurur.      
Public Sub StopLabelHighlight()

Me.tmrRepater.Enabled = False
Me.tmrRepater.Stop()

End Sub

#End Region

#Region “Event Handlers”

Private Sub tmrRepater_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tmrRepater.Tick

If (red + feeder >= 255) Then
feeder = (-1) * Me.HighlightSpeed
red = 255
ElseIf (red + feeder <= 0) Then
feeder = (1) * Me.HighlightSpeed
red = 0
End If

red += feeder

Me.ForeColor = Color.FromArgb(red, green, blue)
End Sub

#End Region

End Class

image Kontrolü test etmek için gerekli test formu

 

Form3.Designer.vb
Partial Class Form3
Inherits System.Windows.Forms.Form

‘Form overrides dispose to clean up the component list.     
Protected Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
Try
If disposing AndAlso components IsNot Nothing Then
components.Dispose()
End If
Finally
MyBase.Dispose(disposing)
End Try
End Sub

‘Required by the Windows Form Designer    
Private components As System.ComponentModel.IContainer

‘NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer    ‘It can be modified using the Windows Form Designer.      ‘Do not modify it using the code editor.     _    
Private Sub InitializeComponent()
Me.btnHizlandir = New System.Windows.Forms.Button()
Me.btnYavaslat = New System.Windows.Forms.Button()
Me.Label1 = New System.Windows.Forms.Label()
Me.HighlightLabel1 = New WindowsApplication1.HighlightLabel()
Me.SuspendLayout()

‘btnHizlandir       

Me.btnHizlandir.Location = New System.Drawing.Point(301, 97)
Me.btnHizlandir.Name = “btnHizlandir”
Me.btnHizlandir.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
Me.btnHizlandir.TabIndex = 1
Me.btnHizlandir.Text = “H?zland?r”
Me.btnHizlandir.UseVisualStyleBackColor = True

‘btnYavaslat        ‘        
Me.btnYavaslat.Location = New System.Drawing.Point(220, 97)
Me.btnYavaslat.Name = “btnYavaslat”
Me.btnYavaslat.Size = New System.Drawing.Size(75, 23)
Me.btnYavaslat.TabIndex = 2
Me.btnYavaslat.Text = “Yava?lat”
Me.btnYavaslat.UseVisualStyleBackColor = True        ‘        
‘Label1        ‘        
Me.Label1.AutoSize = True
Me.Label1.Location = New System.Drawing.Point(166, 102)
Me.Label1.Name = “Label1”
Me.Label1.Size = New System.Drawing.Size(31, 13)
Me.Label1.TabIndex = 3
Me.Label1.Text = “H?z : “        ‘        
‘HighlightLabel1        ‘        
Me.HighlightLabel1.AutoSize = True
Me.HighlightLabel1.Font = New System.Drawing.Font(“Microsoft Sans Serif”, 18.0!, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, CType(162, Byte))
Me.HighlightLabel1.HighlightSpeed = 5
Me.HighlightLabel1.IsHighlightEnabled = True
Me.HighlightLabel1.Location = New System.Drawing.Point(12, 32)
Me.HighlightLabel1.Name = “HighlightLabel1”
Me.HighlightLabel1.Size = New System.Drawing.Size(372, 29)
Me.HighlightLabel1.TabIndex = 0
Me.HighlightLabel1.Text = “Bu bir yan?p s?nen uyar? etiketidir.”        ‘        ‘Form3        ‘        
Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0!, 13.0!)
Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(388, 132)
Me.Controls.Add(Me.Label1)
Me.Controls.Add(Me.btnYavaslat)
Me.Controls.Add(Me.btnHizlandir)
Me.Controls.Add(Me.HighlightLabel1)
Me.Name = “Form3”
Me.Text = “Form3”
Me.ResumeLayout(False)
Me.PerformLayout()

End Sub
Friend WithEvents HighlightLabel1 As WindowsApplication1.HighlightLabel
Friend WithEvents btnHizlandir As System.Windows.Forms.Button
Friend WithEvents btnYavaslat As System.Windows.Forms.Button
Friend WithEvents Label1 As System.Windows.Forms.Label
End Class

 

Form3.vb
Public Class Form3

Private Sub Form3_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Me.HighlightLabel1.StartLabelHighlight()

‘Me.HighlightLabel1.StopLabelHighlight()

‘Me.HighlightLabel1.IsHighlightEnabled = True        
‘Me.HighlightLabel1.HighlightSpeed = 10

AddHandler Me.HighlightLabel1.HighlightSpeedChanged, AddressOf HighlightLabel1_HighlightSpeedChanged

Me.Label1.Text = “H?z : “ & Me.HighlightLabel1.HighlightSpeed.ToString()

End Sub

Private Sub btnHizlandir_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnHizlandir.Click
Me.HighlightLabel1.HighlightSpeed += 5
End Sub

Private Sub btnYavaslat_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnYavaslat.Click
Me.HighlightLabel1.HighlightSpeed -= 5
End Sub

Private Sub HighlightLabel1_HighlightSpeedChanged(ByVal value As Integer)
Me.Label1.Text = “H?z : “ & value.ToString()
End Sub

End Class

Sonuç :

HighlightSpeed” özelliği ile hızlandırabilir ya da yavaşlatabilirsiniz..

IsHighlightEnabled” özelliği ile etkisizleştirebilirsiniz..

HighlightSpeedChanged” olayını yönetebilirsiniz..

 Resim 1Resim 1  Resim 2Resim 2
 Resim 3Resim 3 Resim 4Resim 4
 Resim 5Resim 5

Programlama.com – VB de Java Programlama Programı – Visual Basic

Biraz nostalji yapmaya karar verdim. Yazılım hayatıma ilk başladığım zamanlar kullandığım Programlama.com sitesinin hala ayakta olduğunu fakat geçen zaman içinde gereken ilginin pek gösterilmediğini gördüm. Biraz üzüldüm. Hala bıraktığım gibi 🙂

Bunlar yazılım hayatımda yayınladığım ilk makaleler..

Programlama.com – VB de Java Programlama Programı – Visual Basic

Programlama.com – Oyun Makinası – Visual Basic

Biraz nostalji yapmaya karar verdim. Yazılım hayatıma ilk başladığım zamanlar kullandığım Programlama.com sitesinin hala ayakta olduğunu fakat geçen zaman içinde gereken ilginin pek gösterilmediğini gördüm. Biraz üzüldüm. Hala bıraktığım gibi 🙂

Bunlar yazılım hayatımda yayınladığım ilk makaleler..

Programlama.com – Oyun Makinası – Visual Basic

Programlama.com – Yazı Şifreleme – Visual Basic

Biraz nostalji yapmaya karar verdim. Yazılım hayatıma ilk başladığım zamanlar kullandığım Programlama.com sitesinin hala ayakta olduğunu fakat geçen zaman içinde gereken ilginin pek gösterilmediğini gördüm. Biraz üzüldüm. Hala bıraktığım gibi 🙂

Bunlar yazılım hayatımda yayınladığım ilk makaleler..

Programlama.com – Yazı Şifreleme – Visual Basic

Programlama.com – Bilgisayar Diline Dönüştürücü – Visual Basic

Biraz nostalji yapmaya karar verdim. Yazılım hayatıma ilk başladığım zamanlar kullandığım Programlama.com sitesinin hala ayakta olduğunu fakat geçen zaman içinde gereken ilginin pek gösterilmediğini gördüm. Biraz üzüldüm. Hala bıraktığım gibi 🙂

Bunlar yazılım hayatımda yayınladığım ilk makaleler..

Programlama.com – Bilgisayar Diline Dönüştürücü – Visual Basic

Programlama.com – Periyodik Cetvel ve Molekül Ağırlığı Hesaplama – Visual Basic

Biraz nostalji yapmaya karar verdim. Yazılım hayatıma ilk başladığım zamanlar kullandığım Programlama.com sitesinin hala ayakta olduğunu fakat geçen zaman içinde gereken ilginin pek gösterilmediğini gördüm. Biraz üzüldüm. Hala bıraktığım gibi 🙂

Bunlar yazılım hayatımda yayınladığım ilk makaleler..

Programlama.com – Periyodik Cetvel ve Molekül Ağırlığı Hesaplama – Visual Basic

Programlama.com – Sayı Sistemi Dönüştürücü – Visual Basic

Biraz nostalji yapmaya karar verdim. Yazılım hayatıma ilk başladığım zamanlar kullandığım Programlama.com sitesinin hala ayakta olduğunu fakat geçen zaman içinde gereken ilginin pek gösterilmediğini gördüm. Biraz üzüldüm. Hala bıraktığım gibi 🙂

Bunlar yazılım hayatımda yayınladığım ilk makaleler..

Programlama.com – Sayı Sistemi Dönüştürücü – Visual Basic

Programlama.com – Telefon Defteri – Pascal

Biraz nostalji yapmaya karar verdim. Yazılım hayatıma ilk başladığım zamanlar kullandığım Programlama.com sitesinin hala ayakta olduğunu fakat geçen zaman içinde gereken ilginin pek gösterilmediğini gördüm. Biraz üzüldüm. Hala bıraktığım gibi 🙂

Bunlar yazılım hayatımda yayınladığım ilk makaleler..
Özellikle bu makale ilk makalem :))

Programlama.com – Telefon Defteri – Pascal