DataTable da Ne Ola ki?

DataTable hakkında bilgi edinebileceğiniz ve kullanımını gösteren, önceki yıllarda çekmiş olduğum bu video yu sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum.

C# – DataTable’dan WordML (WORD Dosya) oluşturma — Creating WordML From DataTable

Proje dosyası içindeki “WordHelper.dll” isimli DLL’i projelerinize referans ederek projelerinizdeki DataTable’ları kolayca WORD’a aktarabilirsiniz.. 🙂

Ayrıca proje kodlarınıda aşağıda veriyorum.
Fakat Resource dosyalarını projenize eklemeyi unutmayın !! 🙂

Projeyi indir !

WordML.cs


using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Data;

using System.Windows.Forms;

namespace WordHelper

{

public class WordML

{

public string GetFromDataTable(System.Data.DataTable dt)

{

string template = WordHelper.Properties.Resources.WordMLTemplate;

string table = WordHelper.Properties.Resources.WordML_Table;

string tableColumn = WordHelper.Properties.Resources.WordML_TableColumn;

string tableColumnRow = WordHelper.Properties.Resources.WordML_TableColumnRow;

string tableRow = WordHelper.Properties.Resources.WordML_Row;

string tableRowColumn = WordHelper.Properties.Resources.WordML_TableRowColumn;

StringBuilder strBuilderColumns = new StringBuilder(string.Empty);

StringBuilder strBuilderColumnsRow = new StringBuilder(string.Empty);

foreach (DataColumn dc in dt.Columns)

{

strBuilderColumns.Append(tableColumn); //Kolonlar listelenir..

strBuilderColumns.Append(Environment.NewLine);

strBuilderColumnsRow.Append(

tableColumnRow.Replace(

"{[@TABLE_COLUMN_VALUE]}", dc.ColumnName));

strBuilderColumnsRow.Append(Environment.NewLine);

}

//Kolon satırı eklenir..

StringBuilder strBuilderRows = new StringBuilder(string.Empty);

strBuilderRows.Append(

tableRow.Replace(

"{[@TABLE_ROW_COLUMN]}", strBuilderColumnsRow.ToString()));

strBuilderRows.Append(Environment.NewLine);

foreach (DataRow dr in dt.Rows)

{

StringBuilder strBuilderRowValues = new StringBuilder(string.Empty);

foreach (DataColumn dc in dt.Columns)

{

strBuilderRowValues.Append(

tableRowColumn.Replace(

"{[@TABLE_ROW_VALUE]}", dr[dc].ToString()));

strBuilderRowValues.Append(Environment.NewLine);

}

strBuilderRows.Append(

tableRow.Replace(

"{[@TABLE_ROW_COLUMN]}", strBuilderRowValues.ToString()));

strBuilderRows.Append(Environment.NewLine);

}

table =

table

.Replace("{[@TABLE_COLUMNS]}", strBuilderColumns.ToString())

.Replace("{[@TABLE_ROWS]}", strBuilderRows.ToString());

template = template.Replace("{[@TABLE]}", table);

//Disposing..

strBuilderColumns = null;

strBuilderColumnsRow = null;

strBuilderRows = null;

return template;

}

public string Save(string wordML)

{

string result = string.Empty;

SaveFileDialog sfd = new SaveFileDialog();

sfd.Title = "Save Word Document";

sfd.Filter = "WORD Document(*.doc)*.doc";

sfd.DefaultExt = "MyFile.doc";

sfd.InitialDirectory = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop);

if (sfd.ShowDialog() == DialogResult.OK)

{

System.IO.File.WriteAllText(sfd.FileName, wordML);

result = sfd.FileName;

}

return result;

}

}

}


Resource Dosya içerikleri..

WordML_Row.txt


{[@TABLE_ROW_COLUMN]}


wordml_table.txt


{[@TABLE_COLUMNS]}

{[@TABLE_ROWS]}


WordML_TableColumn.txtWordML_TableColumnRow.txt


{[@TABLE_COLUMN_VALUE]}


WordML_TableRowColumn.txt


{[@TABLE_ROW_VALUE]}


WordMLTemplate.txt


TitleAuthorLast Author202009-12-22T19:55:00Z2009-12-22T19:55:00Z1852Company115912

 

    {[@TABLE]}

 


Çalışma Zamanında Data Table Kullanma..

Bir DataTable(VeriTablosu) çalışma zamanında nasıl oluşturulur. Kolonlarının oluşturulması ve eklenmesi, satırlarının oluşturulması ve hücrelerine değerlerin girilerek satırların tabloya eklenmesi gibi..

Statik, kod tarafından kolon ve satırların inşa edildiği bir veri tablosu oluşturulması..

Dinamik, program çalışırken kolon ve satırların inşa edildiği bir veri tablosu oluşturulması..

http://content.screencast.com/users/MaviSeffaf/folders/Default/media/a2b9ebe8-b3f8-4b3c-bf82-94c533bc4a9c/bootstrap.swf

Video dosyasını indirmek için tıklayınız..

Proje Dosyası :
http://cid-f2e617aff724ee2b.skydrive.live.com/embedicon.aspx/Video%20Derslerim/DataTable/LearnDataTableSolution.rar

VB – MS Access Bağlantısı ve Data Table İşlemleri – For ve For Each Döngüsü – Object Oriented Uygulama Örneği

Access ’03 ve Access ’07 de bağlantı kurma ve sorgulama.. Sorgu sonucu ele geçen Data Table ‘ı kullanma ve uygulamamızda uygun şekilde yararlanma.. Object Oriented programlama örneği..

DATABASE OLUŞTURMA…

İlk önce sorgulama yapmamız için bir database oluşturalım bu database ‘i isterseniz MS Access 2003 isterseniz MS Access 2007 kullanarak yapabilirsiniz. Ben 2007 kullanarak anlatacağım ama 2003 de de işlemler aynıdır..

Oluşturacağımız Database de basit birkaç kolon yer alsın amacımız bu Database ‘i sorgulama için kullanma.. Database ismini “veritabanim” olarak vereceğim..

Makaleyi yükle