C# – XmlTreeViewProjenize yazının sonundaki link’ten elde edeceğiniz XmlTreeView class’ını referans ederek, “FillTree” metodu ile vereceğiniz Xml’deki hiyerarşiği TreeView kontrolüne atayabilirsiniz.. Class’ı daha da geliştirebilirsiniz.. Link’teki versiyonunda XmlElement ve XmlAttribute için çalışmaktadır..

Class’ın kullanımı :

XDocument xDoc = XDocument.Load(“..\\..\\XMLFile1.xml”);
XmlTreeView.XmlTreeView xmlTreeView = new XmlTreeView.XmlTreeView();
xmlTreeView.FillTree(xDoc, this.treeView1, this.treeViewImageList, true);


FillTree metoduna formunuzdaki TreeView ve ImageList ‘i(null geçilebilir) parametre olarak geçerek hiyerarşiği elde edebilirsiniz..

Yukardaki resimdeki gibi imageList Node’larını resimlendirmek için indireceğiniz RAR dosyasındaki resimleri kullanabilirsiniz..

XmlTreeView Referansı için tıklayınız..

Reklamlar