JavaScript – HTML MessageBox

ASP.NET sayfalarında ve HTML sayfalarında istediğimiz butonu içerecek şekilde MessageBox çıkartmamızı sağlayan bir uygulama.. Projenin içinde bulunan MessageBox ‘ı içeren Div nesnesini ve javascript kodunu sayfalarınıza koyarak MessageBox.Show metodu ile resimdeki gibi bir MessageBox çıkartmayı sağlayabilirsiniz..


MessageBox uyarısı vermek için şöyle bir yöntemle istenilen şekilde ekrana mesaj çıkartılır..

<input id=”btnShowMessageBox” type=”button” value=”Show MessageBox !” onclick=”MessageBox.Show(‘Test Message Text.’, ‘Header’, ‘Footer By K.Murat Başeren’, null, null, true, true, true, true, true, true, true);/>


MessageBox.Show() metodunun parametrelerinin açıklaması;

function(messageText, header, footer, top, left, IsWithOkButtton, IsWithYesButton, IsWithNoButton, IsWithCancelButton, IsWithRetryButton, IsWithIgnoreButton, IsWithContinueButton, argument);MessageBox; başlığı, mesaj altbilgisi, çıkış kordinatları(null geçilebilir.) Ve çıkması istenen butonlar true yada false şeklinde belirtilir ve ekrana butonlar listelenir..

Kodları ve örneği içeren projeyi indirmek için tıklayınız..