Code-Named “Juneau”– Creation With .NET Projects via Entity Framework

http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2011/DEV314/player?w=480&h=270

Kaynak : http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2011/DEV207

Code-Named “Juneau”– Doing Database Development in a Modern Way

http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2011/DEV207/player?w=480&h=270

Kaynak : http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2011/DEV207

Yazılım Geliştiriciler İçin SQL Server Denali

Kaynak : Microsoft World Wide Events

17 Şubat 2012 Cuma 10:00

Saat dilimi: (GMT+02:00) İstanbul, Minsk

SQL Server Denali ile birlikte, SQL Server Yazılım Geliştirme Araçları, veritabanı geliştiricileri için, yazılım geliştiricilerin aşina olduğu Visual Studio geliştirme ortamı rahatlığında yepyeni bir yazılım deneyimi sağlayacaktır. Bu Web seminerde SQL Server Denali ile gelen ve kod adı Juneau olan yeni yazılım geliştirme ortamında, yazılım geliştirme, deklaratif modelleme ve birçok yeni özellikten bahsedilecektir.

(Kayıt)