VB – MAC Adresim Nedir?

Bilgisayarın MAC adresini öğrenebileceğiniz kod parçası..
Projenize “System.Managment.dll” referansını eklemeyi unutmayın ! 🙂


Public Function GetMACAddress() As String

    Dim mc As New ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration")

    Dim moc As ManagementObjectCollection = mc.GetInstances()

    Dim MACAddress As String = String.Empty

    For Each mo As ManagementObject In moc

        If MACAddress = String.Empty Then

            ' only return MAC Address from first card

            If CBool(mo("IPEnabled")) = True Then

                MACAddress = mo("MacAddress").ToString()

            End If

        End If

        mo.Dispose()

    Next

 

    ''MACAddress = MACAddress.Replace(":", "")

    Return MACAddress

End Function