MS SQL de “Script Table As..” ile Neler Yapılır?

SQL Management Studio ile SQL sunucunuza bağlanıp bir veritabanını seçtikten sonra, veritabanı üzerindeki tabloları görüntüleyebilirsiniz. Veritabanına ait tablolar üzerinde bir seri işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemlerden biri de tabloya sağ tıkladığınızda göreceğiniz “Script Table as” seçeneğinin altındaki seçeneklerdir.

Bu seçenekler ile tablo ‘ya ait hızlı bir şekilde hazır SQL script’ lerinin yazılmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek olarak kendi makinamda kurulu olan SQL Express 2012 üzerindeki TestDB isimli veritabanına bağlandım ve “Kullanici” isimli tablo üzerine sağ tıkladığımızda “Script Table as” seçeneği altındaki işlemleri görebilirsiniz.

image

Bu işlemler;

CREATE To

Tablonun veritabanı üzerinde oluşturulması için gereken sql script’i verir.

DROP To

Tablonun veritabanından kaldırılması için gereken script’i verir.

DROP And CREATE To

Tablonun önce veritabanından kaldırılması ardından tekrar oluşturulmasını tek sql script içinde verir.

SELECT To

Tablo üzerindeki verileri listelemede kullandığımız verileri görüntüleme sql script’ini verir.

INSERT To

Tablo’ya veri eklemede kullanılan sql script’i verir.

UPDATE To

Tablo üzerindeki verilerde güncelleme yapan sql script’i verir.

DELETE To

Tablo verilerini silmek için gereken sql script’i verir.

Örnek tablomuz üzerinde bu script’leri bir görelim.

 

CREATE To


USE [TestDB]
GO

/****** Object: Table [dbo].[Kullanici]  Script Date: 20.10.2013 21:38:14 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[Kullanici](
  [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [Ad] [nvarchar](50) NULL,
  [Soyad] [nvarchar](50) NULL,
  [Aktif] [bit] NOT NULL,
  [DTarihi] [datetime] NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
  [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

ALTER TABLE [dbo].[Kullanici] ADD CONSTRAINT [DF_Kullanici_Aktif] DEFAULT ((1)) FOR [Aktif]
GO

ALTER TABLE [dbo].[Kullanici] ADD CONSTRAINT [DF_Kullanici_DTarihi] DEFAULT (getdate()) FOR [DTarihi]
GO

DROP To


USE [TestDB]
GO

/****** Object: Table [dbo].[Kullanici]  Script Date: 20.10.2013 22:08:03 ******/
DROP TABLE [dbo].[Kullanici]
GO

DROP And CREATE To


USE [TestDB]
GO

ALTER TABLE [dbo].[Kullanici] DROP CONSTRAINT [DF_Kullanici_DTarihi]
GO

ALTER TABLE [dbo].[Kullanici] DROP CONSTRAINT [DF_Kullanici_Aktif]
GO

/****** Object: Table [dbo].[Kullanici]  Script Date: 20.10.2013 22:10:50 ******/
DROP TABLE [dbo].[Kullanici]
GO

/****** Object: Table [dbo].[Kullanici]  Script Date: 20.10.2013 22:10:50 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[Kullanici](
  [Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
  [Ad] [nvarchar](50) NULL,
  [Soyad] [nvarchar](50) NULL,
  [Aktif] [bit] NOT NULL,
  [DTarihi] [datetime] NOT NULL,
PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
  [Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

GO

ALTER TABLE [dbo].[Kullanici] ADD CONSTRAINT [DF_Kullanici_Aktif] DEFAULT ((1)) FOR [Aktif]
GO

ALTER TABLE [dbo].[Kullanici] ADD CONSTRAINT [DF_Kullanici_DTarihi] DEFAULT (getdate()) FOR [DTarihi]
GO

SELECT To


USE [TestDB]
GO

SELECT [Id]
   ,[Ad]
   ,[Soyad]
   ,[Aktif]
   ,[DTarihi]
 FROM [dbo].[Kullanici]
GO

INSERT To


Insert sorgusunda oluşturulan Sql script’inde VALUES kısmından sonra kolon adları eve veri tipi belirtilerek sorguyu işleyecek olan kişiye kolaylık sağlanmaktadır. Burada SQL sorgusunu Management Studio üzerinde hızlıca parametreli hale çevirebilirsiniz. Klavyeden ALT tuşuna basılı tutarak birden çok satırda belli karakterleri seçebilirsiniz. Örneğin burada VALUES kısmında “<” işaretlerini klavyenizden ALT tuşuna basılı tutarak fareniz ile seçebilir ve “@” işareti ile bir kerede değiştirebilir. Geriye sadece kolon adlarının sağındaki veri tiplerini temizleyerek hızlıca sorgularınızı dönüştürebilirsiniz. Bu işlemleri UPDATE, DELETE sorgularında da kullanabilirsiniz.

USE [TestDB]
GO

INSERT INTO [dbo].[Kullanici]
      ([Ad]
      ,[Soyad]
      ,[Aktif]
      ,[DTarihi])
   VALUES
      (<Ad, nvarchar(50),>
      ,<Soyad, nvarchar(50),>
      ,<Aktif, bit,>
      ,<DTarihi, datetime,>)
GO

UPDATE To


USE [TestDB]
GO

UPDATE [dbo].[Kullanici]
  SET [Ad] = <Ad, nvarchar(50),>
   ,[Soyad] = <Soyad, nvarchar(50),>
   ,[Aktif] = <Aktif, bit,>
   ,[DTarihi] = <DTarihi, datetime,>
 WHERE <Search Conditions,,>
GO

DELETE To


USE [TestDB]
GO

DELETE FROM [dbo].[Kullanici]
   WHERE <Search Conditions,,>
GO

Tablo ile ilgili bu temel sql script’lere SQL Management studio ile hızlıca kolayca ulaşabilirsiniz. Tabii ki yeni öğrenenler için bu şekilde sorguları elde etmek, kullanmak ve yapısını öğrenmemek ayıp olur. Tavsiyem mutlaka SQL dilini öğrenin. Bu işlemleri sadece hızlıca bu sorgulara ulaşmanız gereken durumlarda kullanın.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Kulübü’nde ASP.NET Etkinliği

Yarın(20.04.2010) ilk günü olmak üzere Bahçeşehir üniversitesi bilgisayar mühendisliği Kulübü’nde  “ASP.NET ile MS SQL Veritabanı Tabanlı Web Uygulaması” başlığı altında bir etkinlikte konuşmacıyım. 5 hafta boyunca her salı 19:00 – 21:00 saatleri arasında gerçekleşecek bu etkinliğin içeriğini aşağıda görebilirsiniz..

 

 

Etkinliğe katılmak için kulüp üyesi olmak gerektiğini belirten kulüp üyeri ile haberleşerek hem kulüp üyesi olabilir hem de kulübün sunduğu etkinliklerden faydalana bilirsiniz..

 

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Kulübü tarafından “ASP.NET ile MS SQL Veritabanı Tabanlı Web Masraf Uygulaması” etkinliği düzenlenecektir.

Etkinlik Bilgileri:

ASP.NET kullanarak web tabanlı masraf yönetim uygulaması geliştirme.
–> Firma çalışanları için; yapılan firma harcamalarının yönetilmesi ve işlenmesi amaçlı yapılan bir uygulama.
–> Çalışan, yönetici, muhasebe vb. şeklide kullanıcı tipine göre masraf verisinin, çalışan yönetici onay mekanizmasına göre girilmesi. Masraf listeleme, yönetici onayı, reddetme, muhasebe onayı sisteminin oluşturulması.

MS SQL Server ile proje veritabanının oluşturulması ve MS SQL Server temel özellikleri.
–>Uygulama için gerekli veri tabanı, tablo ve diğer nesnelerin oluşturulması. MS SQL Server üzerinde veri sorgulama temelleri.

ADO.NET Entity Framework ile veritabanı nesneleştirme.
–>Veritabanı ile web uygulaması arasındaki veri alışverişi ve işlemlerinin yapılmasını sağlayan katmanı oluşturma.

LINQ(Language INtegrated Query) temelleri, veri işlemleri için integrated sorgulama yöntemleri.
–> Uygulama üzerinden elde edilen ya da istenilen verilerin nesnesel olarak sorgulanması ve kullanılması.

Etkinliğe katılmak isteyenlerin programlama üzerine orta düzeyde bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.Aksi halde eğitim yararlı olmayacaktır.