NodeJS – Arda Basoglu

Node – Arda Basoglu. Sunumu..

JavaScript – XmlDocument ve SelectSingleNode

function SelectSingleNode(xmlBelge, nodeName)
{
return SearchNode(xmlBelge.documentElement, nodeName);
}

function SearchNode(node, searchNodeName)
{
for(var i = 0; i < node.childNodes.length; i++ )
{
if(node.childNodes[i].nodeName == searchNodeName)
return node.xml;

if(node.childNodes[i].length > 0)
SearchNode(node.childNodes[i], searchNodeName);
}
}


Yukardaki 2 fonksiyon ile vereceğiniz bir innerXml metin içinden istediğiniz node’a ait innerXml ifadesini elde edebilirsiniz..

Kullanımı : SelectSingleNode(XmlBelge, “arananNodeIsmi”);

NOT : XmlBelge ; oluşturduğunuz veya bir şekilde exde ettiğiniz ActiveXObject tipinde xml belgesidir.