RadTreeView Üzerinde Organizasyon Hiyerarşisi Oluşturma – Create Organization Hierarchy in RadTreeView

Herhangi bir amaç için bir organizasyon hiyerarşisi oluşturmak için kolları sıvıyoruz. Ne için bunu kullanabiliriz? Benim kullandığım amaç için olabilir; çalıştığınız kurumdaki çalışanlarınızın departman olarak hiyerarşisini göstermek, bir aile hiyerarşisini göstermek, ürün ya da hizmet hiyerarşisini göstermek olabilir. TreeView kontrolü üzerinde bu işlemi kolaylıkla yapabiliyoruz. Fakat bizim buradaki amacımız bu işlemi yaparken bir “OrganizationHierarchy” isimli ara sınıf üzerinden hiyerarşinin otomatik oluşturulmasını istiyoruz. Yani TreeView üzerinde “node” ‘lar ile uğraşmak istemiyoruz. Oluşturacağımız bu sınıf’a yapımızı çok daha anlaşılır ve kullanışlı olarak tanımlayacağız ve node oluşturma, node’a resim koyma işlemlerini bu sınıfın ilgili metoduna bırakacağız. Önce hedeflediğimiz yapıyı kısaca göstermek istiyorum.

Yazmak istediğimiz kod yapısı.
 1. // Departman tanimi..
 2. OrganizationHierarchyItem departman =
 3.     new OrganizationHierarchyItem(getPhotoFromDatabase: false, pName: "Yazilim Departmani");
 4.  
 5. // Calisanlarin tanimi..
 6. OrganizationHierarchyItem murat = new OrganizationHierarchyItem(photoWidth: 48, photoHeight: 64, pKullaniciID: 23916, getPhotoFromDatabase: true, pName: "Proje Muduru");
 7. OrganizationHierarchyItem murat1 = new OrganizationHierarchyItem(photoWidth: 48, photoHeight: 64, pKullaniciID: 23916, getPhotoFromDatabase: true, pName: "Yazilim Uzmani");
 8. OrganizationHierarchyItem murat2 = new OrganizationHierarchyItem(photoWidth: 48, photoHeight: 64, pKullaniciID: 23916, getPhotoFromDatabase: true, pName: "Yazilim Uzmani Yardimcisi");
 9. OrganizationHierarchyItem murat3 = new OrganizationHierarchyItem(photoWidth: 48, photoHeight: 64, pKullaniciID: 23916, getPhotoFromDatabase: true, pName: "Yazilim Uzmani");
 10.  
 11. departman.SubItems.Add(murat);
 12. murat.SubItems.Add(murat1);
 13. murat1.SubItems.Add(murat2);
 14. murat.SubItems.Add(murat3);
 15.  
 16. OrganizationHierarchy hierarchy = new OrganizationHierarchy();
 17. hierarchy.RootImage = Resources.commercial_building_icon48;     // Departman resmi.
 18. hierarchy.TreeViewControl = this.radTreeView1;                  // Hiyerarsinin olusturulacagi kontrol.
 19. hierarchy.Add(departman);
 20.  
 21. hierarchy.LoadHierarchy(hierarchy);

Yukarıdaki kod ‘da gördüğünüz üzere  “OrganizationHierarchy” ve “OrganizationHierarchyItem” isimli iki sınıf üzerinden bir hiyerarşi kurmak istiyoruz. Yapımız gayet basit. Bir “OrganizationHierarchyItem” ‘ın “KullanıcıID”, “PhotoWidth”, “PhotoHeight”, “GetPhotoFromDatabase” ve “Name” isimli özellikleri vardır. Ayrıca her “OrganizationHierarchyItem” kendi tipinden olan “SubItems” içerebilir. Yukarıda yazmak istediğimiz kod ise gayet basit. Bir yazılım departmanı, proje müdürü, iki tane yazılım uzmanı ve bir yazılım uzmanı yardımcısı tanımladım.. Alt kısmında ise hiyerarşiyi oluşturdum. Her oluşturduğum çalışanı, ait olduğu çalışanın altına ekliyorum. Departmanın altınada en baştaki çalışanı ekliyorum. Burada kurduğumuz yapıda çalışanlara ait resimlerin boyutlarının ne olacağı, resimlerin nereden çekileceği belirtiyorum. Bizim yapımızda resimler veritabanında bulunmaktadır. “KullanıcıID” ile bu resimleri veritabanından çekeceğim.

 1. murat – Proje Muduru
 2.     murat1 – Yazilim Uzmani
 3.         murat2 – Yazilim Uzman Yardimcisi
 4.     murat3 – Yazilim Uzmani

Şimdide “OrganizationHierarchy” ve “OrganizationHierarchyItem” yapılarını oluşturalım. TreeView’ı dolduracak olan yapı; “OrganizationHierarchy” ‘dir. Bu sebeple yazdığımız kod’da bu yapının hangi TreeView kontrolüne ilgili nesneleri dolduracağını da yukarıdaki kod üzerinde belirtiyoruz. Hatta departman için kullanacağı resmide kendisine veriyoruz. Sonrada ilgili departman nesnemizi ya da nesnelerimizi bu yapıya ekliyoruz.

Veritabanında ilgili tablomu ADO.NET Entity Framework kullanarak projeme ekliyorum.

image

OrganizationHierarchyItem.cs
 1. public class OrganizationHierarchyItem
 2. {
 3.  
 4.     private Image DEFAULT_PHOTO = TreeView.Properties.Resources.User_64x64;
 5.  
 6.     public int KullaniciID { get; set; }
 7.     public Image Photo { get; set; }
 8.     public Size PhotoSize { get; set; }
 9.     public string Name { get; set; }
 10.     public object Tag { get; set; }
 11.     public List<OrganizationHierarchyItem> SubItems { get; set; }
 12.  
 13.  
 14.     protected void SetDefaultValues()
 15.     {
 16.         this.Photo = this.DEFAULT_PHOTO;
 17.         this.PhotoSize = new Size(64, 64);
 18.         this.SubItems = new List<OrganizationHierarchyItem>();
 19.     }
 20.     protected Image GetKullaniciPhoto()
 21.     {
 22.         try
 23.         {
 24.             using (MyEntities entity = new MyEntities())
 25.             {
 26.                 tbl_kullaniciphoto kullanici =
 27.                     (from x in entity.tbl_kullaniciphoto
 28.                         where x.fld_kullaniciID == this.KullaniciID
 29.                         select x).FirstOrDefault();
 30.  
 31.                 if (kullanici != null)
 32.                 {
 33.                     MemoryStream memo = new MemoryStream(kullanici.fld_picture);
 34.                     return Image.FromStream(memo);
 35.                 }
 36.             }
 37.         }
 38.         catch (Exception)
 39.         {
 40.             return TreeView.Properties.Resources.User_64x64;
 41.         }
 42.  
 43.         return this.DEFAULT_PHOTO;
 44.     }
 45.     protected Image GetKullaniciPhoto(byte[] buffer)
 46.     {
 47.         if (buffer != null && buffer.Length > 0)
 48.         {
 49.             MemoryStream memo = new MemoryStream(buffer);
 50.             return Image.FromStream(memo);
 51.         }
 52.         else
 53.         {
 54.             return this.DEFAULT_PHOTO;
 55.         }
 56.     }
 57.  
 58.  
 59.     public OrganizationHierarchyItem()
 60.     {
 61.         this.SetDefaultValues();
 62.     }
 63.     public OrganizationHierarchyItem(Size pPhotoSize, int pKullaniciID = -1, Image pPhoto = null, string pName = "")
 64.     {
 65.         this.SetDefaultValues();
 66.  
 67.         this.KullaniciID = pKullaniciID;
 68.         this.Photo = pPhoto;
 69.         this.PhotoSize = pPhotoSize;
 70.         this.Name = pName;
 71.     }
 72.     public OrganizationHierarchyItem(Size pPhotoSize, int pKullaniciID = -1, byte[] photoBuffer = null, string pName = "")
 73.     {
 74.         this.SetDefaultValues();
 75.  
 76.         this.Name = pName;
 77.         this.PhotoSize = pPhotoSize;
 78.         this.KullaniciID = pKullaniciID;
 79.         this.Photo = this.GetKullaniciPhoto(photoBuffer);
 80.     }
 81.     public OrganizationHierarchyItem(Size pPhotoSize, int pKullaniciID = -1, bool getPhotoFromDatabase = true, string pName = "")
 82.     {
 83.         this.SetDefaultValues();
 84.  
 85.         this.KullaniciID = pKullaniciID;
 86.         this.Name = pName;
 87.         this.PhotoSize = pPhotoSize;
 88.  
 89.         if (getPhotoFromDatabase)
 90.             this.Photo = this.GetKullaniciPhoto();
 91.     }
 92.     public OrganizationHierarchyItem(int photoWidth = 64, int pKullaniciID = -1, int photoHeight = 64, bool getPhotoFromDatabase = true, string pName = "")
 93.     {
 94.         this.SetDefaultValues();
 95.  
 96.         this.KullaniciID = pKullaniciID;
 97.         this.Name = pName;
 98.         this.PhotoSize = new Size(photoWidth, photoHeight);
 99.  
 100.         if (getPhotoFromDatabase)
 101.             this.Photo = this.GetKullaniciPhoto();
 102.     }
 103.     public OrganizationHierarchyItem(int pKullaniciID = -1, int photoWidth = 64, int photoHeight = 64, Image pPhoto = null, string pName = "")
 104.     {
 105.         this.SetDefaultValues();
 106.  
 107.         this.KullaniciID = pKullaniciID;
 108.         this.Photo = pPhoto;
 109.         this.PhotoSize = new Size(photoWidth, photoHeight);
 110.         this.Name = pName;
 111.     }
 112.     public OrganizationHierarchyItem(int pKullaniciID = -1, int photoWidth = 64, int photoHeight = 64, byte[] photoBuffer = null, string pName = "")
 113.     {
 114.         this.SetDefaultValues();
 115.  
 116.         this.Name = pName;
 117.         this.PhotoSize = new Size(photoWidth, photoHeight);
 118.         this.KullaniciID = pKullaniciID;
 119.         this.Photo = this.GetKullaniciPhoto(photoBuffer);
 120.     }
 121.  
 122. }

Yukarıdaki sınıf içindeki kodda gördüğünüz gibi bir sürü constructors oluşturdum. Böylece kullanıcı elindeki verileri esnek bir biçimde kullanarak nesne oluşturabilir.

OrganizationHierarchy.cs
 1. public class OrganizationHierarchy : List<OrganizationHierarchyItem>
 2. {
 3.  
 4.     public Image RootImage { get; set; }
 5.     public RadTreeView TreeViewControl { get; set; }
 6.  
 7.  
 8.     public OrganizationHierarchy()
 9.     {
 10.  
 11.     }
 12.     public OrganizationHierarchy(Image rootImage)
 13.     {
 14.  
 15.     }
 16.  
 17.  
 18.     public void LoadHierarchy(OrganizationHierarchyItem item, RadTreeNode node)
 19.     {
 20.         RadTreeNode childNode = new RadTreeNode(item.Name);
 21.         childNode.Image = item.Photo.GetThumbnailImage(item.PhotoSize.Width, item.PhotoSize.Height, new Image.GetThumbnailImageAbort(() => false), System.IntPtr.Zero); ;
 22.         childNode.Tag = item;
 23.  
 24.         if (item.SubItems != null && item.SubItems.Count > 0)
 25.         {
 26.             foreach (OrganizationHierarchyItem childItem in item.SubItems)
 27.             {
 28.                 this.LoadHierarchy(childItem, childNode);
 29.             }
 30.         }
 31.  
 32.         if (node == null)
 33.         {
 34.             if (this.TreeViewControl == null)
 35.                 throw new ObjectNotFoundException("Hiyerar?inin olu?turulmas? i?in gerekli RadTreeView kontrol? bulunamad?.");
 36.  
 37.             this.TreeViewControl.Nodes.Add(childNode);
 38.         }
 39.         else
 40.             node.Nodes.Add(childNode);
 41.     }
 42.     public void LoadHierarchy(OrganizationHierarchy hierarchy)
 43.     {
 44.         foreach (OrganizationHierarchyItem item in hierarchy)
 45.             this.LoadHierarchy(item, null);
 46.  
 47.         if (this.TreeViewControl == null)
 48.             throw new ObjectNotFoundException("Hiyerar?inin olu?turulmas? i?in gerekli RadTreeView kontrol? bulunamad?.");
 49.  
 50.         if (hierarchy.RootImage != null)
 51.             foreach (RadTreeNode rootNode in this.TreeViewControl.Nodes)
 52.                 rootNode.Image = hierarchy.RootImage;
 53.  
 54.         this.TreeViewControl.Tag = hierarchy;
 55.     }
 56.  
 57. }

OrganizationHierarchy” sınıfının miras aldığı yapıya dikkat edin. “List<OrganizationHierarchyItem>” böylece, yapı list gibi davranacaktır. Bu sınıfın örneğini(instance) oluşturduktan sonra ekleyeceğiniz her bir OrganizationHierarchyItem için belirttiğiniz “TreeViewControl” özelliğindeki treeview’a hiyerarşiyi oluşturacaktır.

image

Burada bazılarınız şunu diyebilir. Bu kadar yapı kurmaya ne gerek vardı. TreeView’a node’ları girerdik olur ve biterdi. Fakat bizim amacımız bu değil. Yani yazılımı olması gerektiği gibi yapmak var. Bir de yapmış olmak için yapmak var. Bizim ihtiyacımız olan bir Organization Hierarchy yapısını uygulamamız tarafında barındıracak yapıyı tasarlamak. Ardından bu yapıyı sadece TreeView için değil her yerde farklı amaçlar içinde kullanabilmek. Böylece istediğimiz yere bu yapıyı taşıyabiliriz. Farklı amaçlarla kullanabiliriz.

Projelerimde kurduğum gerçekten hoş yapıları paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Gülümseme

Herkese iyi çalışmalar..