HTML – Özel Element’lere Stil Uygulama – Styling Custom Elements

HTML içinde kendi elementlerimize bu şekilde style verebiliriz..

<html>

<head>

                <style type="text/css">

                yesil {

                               color: green;

                }

                Kirmizi {

                               color: red;

                }

                </style>

                <script type="text/javascript">document.createElement("yesil");</script>

                <script type="text/javascript">document.createElement("Kirmizi");</script>

</head>

<body>

<yesil>Yeşil Yazı</yesil>

                <br>

<Kirmizi>Kırmızı Yazı</Kirmizi>

</body>

</html>