Visual Studio 2010 Toolbox Yüklenme Problemi

Eğer VS 2010 toolbox ‘ın bazı sebeplerden dolayı(3.parti component yüklenmesi, resetlenmesi vs..) yavaşlayabilmesi mümkün. Bu durumda açılışta yaklaşık 55 dk (ki bu bilgisayarın performansına göre değişir) gibi bir bekleme süresi ile karşılaşabilirsiniz. Bunu engellemek için; toolbox’ın ilk yüklendiği durumuna grei getirilmesini sağlamak adına “resetlemek” pek işe yaramamaktadır. Biraz manuel bir yolla bunu işlemi şu şekilde yaparak VS 2010 açılışınızı eski haline getirebilirsiniz.. Fakat component’leri tekrar toolbox’a bağlamanız gerekecektir..

Daniel Carey’in çözümünü aynen paylaşıyorum.. 10.0” eki alanlar VS 2010 için; “9.0” eki alanlar VS 2008 içindir..

Posted by Daniel Carey on 15.04.2010 at 10:40

Searched through registry looking for “2c298b35-07da-45f1-96a3-be55d91c8d7a”. Backed up the registry key and deleted it.
Found the entries in the following locations:

1. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\10.0_Config\Packages\{2c298b35-07da-45f1-96a3-be55d91c8d7a}]
2. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\9.0Exp\Configuration\Packages\{2c298b35-07da-45f1-96a3-be55d91c8d7a}]
3. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\10.0\Packages\{2c298b35-07da-45f1-96a3-be55d91c8d7a}]
4. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\VisualStudio\9.0\Packages\{2c298b35-07da-45f1-96a3-be55d91c8d7a}]
5. [HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\VisualStudio\10.0_Config\Packages\{2c298b35-07da-45f1-96a3-be55d91c8d7a}]
6. [HKEY_USERS\S-1-5-21-2705550674-1607040020-2235880358-1109\Software\Microsoft\VisualStudio\10.0_Config\Packages\{2c298b35-07da-45f1-96a3-be55d91c8d7a}]

Kaynak (workaround sekmesinde bulabilirsiniz..)