Udemy Eğitimlerim

Udemy üzerinde bulunan kurslarıma kayıt olarak aşağıdaki imkanlardan faydalanabilirsiniz.

  • Ömür boyu erişim
  • Mobil, Tablet ve TV den izleyebilme
  • Bitirme sertifikası
  • Mobil uygulama ile offline(çevrimdışı) izleme
  • Soru-Cevap ile etkileşim sağlama

Udemy profilime buradan ulaşabilirsiniz.

VISUAL STUDIO VE VISUAL STUDIO CODE ILE GIT, GITHUB, BITBUCKET VE TFS EĞİTİMİ

git-github-bitbucket-tfs-vs-code-gorsel

Bu kurs ile Visual Studio ve Visual Studio Code ile yerel(local) ve uzak(remote) proje deposu(repository) ile çalışmayı öğrenebilirsiniz. Projelerimizi geliştirirken ister takım olarak ister bireysel olarak Git teknolojisinden faydalanarak çok daha sağlıklı bir proje geliştirme döngüsü sağlayabilirsiniz. Eğitim içeriğinde;

Git Kurulumu, Local’de Git Kullanımı, Git Repository ile Çalışmak, Clone, Commit, Diff, Branch, Merge, Undo, Discard Changes,  Staged, UnStaged, Revert, Stash, Tag, Ignore, Git Terminal Kullanımı, Visual Studio Code ile Git Kullanımı, Visual Studio ile Git Kullanımı.

GitHub Sitesi İnceleme, GitHub Sitesi Kullanımı, GitHub Ayarları,  GitHub ile Çalışma, Wiki, Projects, Issue Yönetimi, Kod Görüntüleme, Insight Kullanımı, Pull Request Yönetimi, Takım Olarak GitHub ile Çalışmak.

BitBucket Sitesi Kullanımı, BitBucket ile Repository Kullanımı, Task Yönetimi, Git İşlemlerini Visual Studio Code ve Visual Studio ile gerçekleştirme.

Team Foundation Server(TFS) ile TFS-Version Control(TFSVC) Kullanımı, Team Project Kavramı, Clone, Check-In, Check-Out, Get Lastest Version, Get Specific Version, Branching, Shelve, Diff, Merge – Merge Conflict(Çakışma Birleştirme), Undo, Online TFS ile Çalışmak,  Organization, TFS Ayarları, ChangeSets, ShelveSets, Wiki, Board, Team Member Ayarları, Work Item Yönetimi, TFS Git ile Çalışmak ve daha çok konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz

Eğitim git yapısını ve işlemlerini visual studio ve visual studio code araçları ile tanımak ve bu uygulamalarda kullanmak, ayrıca terminal kullanarak da bir uygulama olamadan nasıl uygulayabileceğimizi, yine aynı şekilde github, bitbucket ve tfs hizmetlerini de yine visual Studio araçları ile kullanabilmemizin anlatımını içermektedir.

UYGULAMALI MODERN WEB GELİŞTİRME EĞİTİMİ

uygulamali-modern-web-gelistirme-kursu-udemy-murat-baseren

Bu kurs ile Baştan Sona, Sıfırdan, Komple  web projeleri geliştirme konusunda iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Eğitim içeriği, hiç yazılım tecrübesi olmadan, sıfırdan web yazılımı geliştirmeyi öğrenmek isteyen veya bilgi sahibi olup bilgisini daha fazla geliştirmek isteyen kişilere yönelik yol haritası niteliğinde olacak şekilde hazırlanmıştır. Bu eğitim ile Front-End Developer, Back-End Developer veya Full-Stack Developer tecrübesine ulaşabilirsiniz. Bu eğitim ile kariyerinizde veya projenizde şu ünvanlar ile ilerleyebilirsiniz.

Eğitim içeriğinde; Visual Studio Code, Visual Studio Community, Microsoft SQL Server, NodeJS kurulumu ve çeşitli extension’ların kurulumları, HTML ve HTML5, CSS ve CSS3, JS, JQuery, Bootstrap 4, C# Temelleri, Bootstrap 4 ile E-Ticaret Tasarımı, E-Ticaret Sitesi Veritabanı Tasarımı, Entity Framewok, ASPNET MVC, ASPNET MVC ile E-Ticaret Uygulaması Geliştirme, Login(Giriş) Sayfası, Ürün Sayfası, Kategori Yönetimi, Dinamik Kategori Oluşturma, Ürün Yorumları, Profil Sayfası, Sepet Kavramı, Adres Yönetimi, Sipariş Sayfası, Özel Mesajlaşma, Sipariş Onaylama, SMTP ile Mail Gönderme, MVC Projesinin FTP ye Aktarmak, MVC Site Yayınlamak konuları ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

ASP.NET WEB API YAZILIMCILARIN BAĞIMSIZLIĞI

web-api-yazilimcilarin-bagimsizligi-kursu-udemy-murat-baseren

Bu kurs ile ASP .NET Web API projeleri geliştirme konusunda iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Eğitim içeriğinde RESTful servislerin mantığı ve projeniz için ihtiyaç duyacağınız konulara öncelik verilmiştir. 

Eğitim İçeriğinde; Postman ve Fiddler Araçlarının Tanınması, Routing, Convention Based Routing, Action Based Routing, Attribute Based Routing, RoutePrefix, Route Constraint, Route Custom Constraint,  HTTP Response Message, GET, POST, PUT, DELETE, QueryString, FromBody, Entity Framework ile CRUD İşlemleri, JQuery ile GET ve POST, Typing, Content Negotiation, Media Type Formatter, Custom Media Type Formatter, Model Validation, OData, CORS, Web API SSL, Request Filtering, Action Filter, Exception Filter, Authorization Filter, Basic Authentication,  Token Based Authentication, Custom Token Authentication, Bearer Token Authentication, File Upload, Base64String File Upload, Standart Multipart File Upload,  Dependency Injection, IOC Containers, Inversion of Control, Ninject Kullanımı, Castle Windsor Kullanımı, AutoFac Kullanımı konularında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ASP.NET MVC YAZILIMCILARIN YÜKSELİŞİ

aspnet-yazilimcilarin-yukselisi-gorsel

Bu kurs ile ASP .NET MVC web projeleri geliştirme konusunda iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Eğitim içeriğinde ASP .NET MVC temelleri ve ileri seviyeye doğru birçok konuya değiniyor olacağım. 200 bölüm ve 40 saatlik bir eğitim sizleri bekliyor. Eğitimin yarısı, yaklaşık 22 saat kurumsal bir projeye ayrılmıştır.

Eğitim içeriğinde; MVC Kavramı, Visual Studio Kurulumları ve Önemli Extension’lar, Emmet, ZenCoding, Razor Syntax, Html Helpers, Custom Html Helpers, Url Helpers, HttpUtility, Tag Builder, Views, Layouts, ViewStart, Section, Nested Layouts, Partial View Kullanımı, Controller’dan View’a View’dan Controller’a Veri Gönderme, GET ve POST İşlemleri, Model Binding, Model ile Çalışmak, Model Kavramı, Bootstrap 3, Bootstrap ile Helper Metot Kullanımı, Bootstrap ile Custom HTML Helper Method, Animasyonlu Checkbox Yapımı, Entity Framework CodeFirst, Entity Framework ile Insert, Update, Delete ve Select, Entity Framework Stored Procedure ve View’lar ile Çalışmak, Entity Framework Migrations, Auto-Generated Controllers ve Views, MVC de DropDownList ile Çalışmak, ViewBag ile DropDownList Doldurmak, Model ile DropDownList Doldurmak, Model ve JQuery ile Cascade DropDownList Doldurma ve Değer Alma, ActionResult Türleri, RedirectResult, JsonResult, FilePathResult, FileStreamResult, PartialViewResult, JavascriptResult, Durum Yönetimi, Session, Cache, Application, Cookie Kullanımı, Validations, Data Annotations, ModelState, Error Messages, Validation Summary, Custom Error Message, Unobstrusive Validation, Filters, Action Filters, Exception Filters, Authorization Filters, Result Filter, AJAX Helper Methods, AJAX Get ve AJAX POST İşlemi, Modal Login ile Hazır Login Yapısı, Grid.MVC ile MVC de Grid Kullanımı, Sorting, Filtering, Pagging, Routing, BundleConfig, Area, WebHelpers, Baştan Sona Kurumsal Bir Katmanlı Proje Örneği, FakeData ile Otomatik Örnek Veri Girişi, Repository Pattern ve Singleton Pattern, Abstration, MySQL ile Çalışmak, Site Yayınlama(Publish)

VISUAL STUDIO İLE C# PROGRAMLAMA

visual-studio-ile-csharp-programlama-udemy-murat-baseren

Bu eğitim ile C# dilini detaylarıyla öğreneceksiniz. C# çeşitli görsel programlama araçlarıyla ve hızlı yazılım geliştire bileceğiniz şekilde donatılmıştır. Detaylı özellikler ve zengin örnekler, bölüm bölüm ele alınarak anlatılmıştır.

Eğitim içeriğinde; C# Temel Konuları, Değişkenler, Koşullar, Döngüler, Tür Dönüşümleri, Metotlar, Nesne Yönelimli Programlama(OOP), Class, Properties, Access Modifiers, Region, Static, Enum, Encapsulation(Kapsülleme), Inheritance(Miras alma), Overloading, Virtual, Override, Abstract, Sealed, Polymorphism(Çok Biçimlilik), Partial Class, Winform Uygulamaları, Console Uygulamaları, Winforms Kontrolleri, Collections, ArrayList, List, Generic Collections, HashTable, SortedList, IO işlemleri, Dosya Yazma, Klasör İşlemleri, Hata Yakalama, Throw ve Catch, Events(Olaylar), Delegate(Temsilciler), ADONET Veritabanı İşlemleri, Access DB Bağlanma, Microsoft SQL Server Bağlanma, XML İşlemleri, ToDoApp Örneği, Galeri uygulaması Örneği, Kendi SQL Browser’ımızı Geliştirme Örneği, Masraf Otomasyonu Örneği.

ASP.NET MVC 5 İLE GRID.MVC KULLANIMINI ÖĞRENİN

grid-mvc-gorsel

Bu kurs ile ASPNET MVC projelerinizde verilerinizi için gerekli olan listeleme(Grid), sıralama(sorting), süzme(filtering), sayfalama(pagging) ve benzeri işlemleri hiç kod yazmadan yapabileceksiniz. MVC projeleriniz de çok faydasının dokunacağı bir araç olacaktır. Tüm özelliklerine bu eğitim de değiniyor olacağım.

Eğitim içeriğinde; Grid.MVC’nin Projeye Entegrasyonu, Verilerin listelenmesi, Kolon Özellikleri, Sayfalama(Pagging), Filtreleme(Filtering), Takvim Verisi Filtreleme, Dil Değişimi, Özel Kolon Ekleme, Düğme Ekleme, Olaylar(Client-Side), HTML Helper kullanımı, Özel Filtre Listesi(Custom Filter Widget) Ekleme ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

SASS PRENSİPLERİ VE VISUAL STUDIO

sass-prensipleri-ve-visual-studio-udemy-murat-baseren

Bu kurs ile SASS (Syntactically Awesome StyleSheet) dosyalarının kodlanması, derlenmesi ve CSS çıktılarına dönüştürülmesi hakkında bilgi edinebileceksiniz. Daha otomatik CSS kodları yazmayı öğrenmiş olacaksınız.

Eğitim içeriğin; SASS(Syntactically Awesome Style Sheets) Nedir, Variables, Nesting, Partial, Imports, Mixin, Extend, Function, Control Directives Nelerdir, Visual Studio ile SASS Kullanımı, Farklı Uygulamalar ile SASS Kullanımı ve Online SASS Derleyicilerin Kullanımı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GIT VE GITHUB KULLANMAK VE VISUAL STUDIO

git-ve-github-kullanmak-ve-visual-studio-udemy-murat-baseren

Bu kurs ile GIT nedir? GITHUB nedir? Kullanımlarını öğrenecek ve bu sistemlerin Visual Studio ile olan ilişkisini öğreniyor olacaksınız. Visual Studio ile yaptığınız projelerinizde bu sistemleri kullanmak isteyeceksiniz. Bu eğitim ücretsiz olarak sizlere sunulmaktadır.

Not : Visual Studio ve Visual Studio Code ile Git, GitHub, BitBucket ve TFS Eğitimi Kursunu Öneririm.

Eğitim içeriğinde; Git nedir ve GitHub Nedir, GitHub ile Online Olarak Çalışmak, GitHub For Windows Uygulaması ile Çalışmak, Git ile Offline Çalışmak, GitHub Senkronizasyonu, Başka Proje Fork Etmek ve daha bir çok bilgiyi öğrenebilirsiniz.